čtvrtek 19. června 2008

Jabber konfera Negři z DKnL

Jakožto banda Negrů bikeru jsme pro vnitro klubovou komunikaci založili tuto konferu.

Zde je archiv.
http://nezmar.netlab.cz/logs/negri_dknl@conf.netlab.cz/

Nadávky a protořeké vyjadřování je na denním pořádku. Konfera je public.