pátek 24. června 2022

Monitoring Kubernetes by Zabbix 6.0


Nedáno jsem se dostal k monitorování Kubernetes, logicky jsem použil Zabbix 6.0 LTS, protože tato verze již má podporu v podobě šablon pro K8S. Přístup jsem získal na tři servery odlehčeného MicroK8S nad Ubuntu server 22.04 LTS instalovaného jako snap. Servery byly přidány do clusteru.

Díky přístupu na servery jsem měl plnou možnost provést deploy pomocí Helm Chart za pomocí Zabbixem připraveného projektu kubernetes-helm.

Nutné je si individuálně upravit vytvořený konfigurační soubor. Kde jsem upravil tag kontejneru, dále pak adresu Zabbix serveru atd. Všechny proměnné jsou podrobně zdokumentovány. Tento příkaz pustíme např. v klonu projektu.

helm show values . > $HOME/zabbix_values.yaml

Dálé si již vytvoříme namespace a provedeme deploy za pomocí našeho předpisu Zabbix proxy a Zabbix agenta na jednotlivé node.

Pro konfiguraci v Zabbixu vytvoříme virtuálního hosta např. K8S a na něj nasadíme šablonu Kubernetes nodes by HTTP. Dále je nutné nastavit makra.

{$KUBE.API.ENDPOINT.URL} a {$KUBE.API.TOKEN}

Pokud nechceme monitorovat všechny namespace a pods je možné nastavit makra s patřičným regulárním výrazem, který omezíme monitoring jen na námi požadované namespace. Testované prostředí využívalo více jak 30 LLD.

Velmi mile mě překvapilo jak má Zabbix vše podrobně zdokumentováno. Pokud má někdo pocit že je pro něj instalace a konfigurace Prometeus moc složítá, může být monitoring pomocí Zabbixu výrazně jednodušší.