sobota 14. května 2011

První dvorský CITO Event


První dvorský CITO Event
Originally uploaded by SmEjDiL

Dnes proběhl CITO Event ve Dvoře Králové nad Labem, jsem rád, že se účastnilo tolik lidí, dík za pomoc při úklidu.

pátek 13. května 2011

První kroky s IPv6 skrze SixXS

Během absolvování konference EurOpen jsem se rozhodl zprovoznit si IPv6 tunel SixXS, který má PoP - své vyůstění i v čechách. Na rootu jsem již v minulosti četl zajimavý článek, ale nějak jsem se tomu nevěnoval. Další pěkný popis je zde. Kde je i popis procesu přidělení účtu a posléze i žádosti o samotný tunel. Chvíli to trvá, než nám dorazí všechny emaily obsahujcí data pro funkční tunel.


Instalovat je třeba tunel klient:

sudo apt-get install aiccu

Instalace se nás přeptá na username a password, to se pak zapíše do souboru /etc/aiccu.conf V souboru je třeba ověřit zda máme nastaveno správné ID přiděleného tunelu. Pokud nám nefunguje konektivita nebo ji měnéme, např. jdeme z wifi na gprs. Je třeba restartovat službu aiccu, nebo aspoň já mam takovou zkušenost.Aiccu je klient, který je portovaný snad pod všechny platformy. Provozuji jej pod Ubuntu a testnu ho i na FreeBSD.

Po rozběhnutí tunelu budeme chtít ověřit IPv6 konektivitu. Webových testovacích stránek je celá řada, me se zalibily dva testy. První je http://ipv6-test.com/ a druhým je http://test-ipv6.cz/, který je provozován CZ.NICem.

sudo ping6 -i 0.01 -c 200 root.cz
PING root.cz(2001:67c:68::18) 56 data bytes
64 bytes from 2001:67c:68::18: icmp_seq=1 ttl=60 time=6.75 ms
64 bytes from 2001:67c:68::18: icmp_seq=2 ttl=60 time=5.37 ms
...
64 bytes from 2001:67c:68::18: icmp_seq=199 ttl=60 time=6.77 ms
64 bytes from 2001:67c:68::18: icmp_seq=200 ttl=60 time=5.72 ms

--- root.cz ping statistics ---
200 packets transmitted, 200 received, 0% packet loss, time 2128ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.157/7.386/27.731/4.014 ms, pipe 2

Do browseru firefox jsem si přidal rozšíření showIP, které mě na stavové liště informuje zda mnou navštívený web kontaktuji po IPv4 nebo IPv6.

Tunelovacím protokolem je AYIYA, který dle tcpudmpu používá UDP. Pěkně graficky je to vidět za pomocí programu etherape.

středa 4. května 2011

Percona - upravená MySQL

Již dříve jsem o databázi Percona něco málo slyšel. Konečně dozrál čas a tak jsem ji nainstaloval na jeden server s OS Ubuntbu Server 10.04.2 LTS 64bit. Instalace je velmi jednoduchá. Je příjemné, že tvůrci udržují všechny možné balíčkovací verze i platformy. Verzi pro FreeBSD budu muset též někde vyzkoušet.


http://www.percona.com/docs/wiki/repositories:apt

Nejprve je řeba si přidat klíč repository

gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 1C4CBDCDCD2EFD2A
gpg -a --export CD2EFD2A | apt-key add -


Posléze si ručně přidám zdroje repository

joe /etc/apt/sources.list.d/percona.list
deb http://repo.percona.com/apt lucid main
deb-src http://repo.percona.com/apt lucid main


Provedeme update balíčkovacího systému a nainstalujeme server.

aptitude update
aptitude install percona-server-server

...
* Stopping MySQL (Percona Server) mysqld [ OK ]
110503 10:22:30 [Note] Flashcache bypass: disabled
110503 10:22:30 [Note] Flashcache setup error is : ioctl failed

110503 10:22:30 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
110503 10:22:30 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
110503 10:22:30 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
110503 10:22:30 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
110503 10:22:30 InnoDB: Using Linux native AIO
110503 10:22:30 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
110503 10:22:30 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
110503 10:22:30 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
110503 10:22:30 InnoDB: Waiting for the background threads to start
110503 10:22:31 Percona XtraDB (http://www.percona.com) 1.1.6-20.1 started; log sequence number 1597945
110503 10:22:31 InnoDB: Starting shutdown...
110503 10:22:35 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1597945
* Starting MySQL (Percona Server) database server mysqld [ OK ]
* Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables.

Setting up percona-server-server (5.5.11-rel20.2-115.lucid) ...
Processing triggers for libc-bin ...
ldconfig deferred processing now taking place
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Reading extended state information
Initializing package states... Done
Writing extended state information... Done


Ověříme funkčnost

mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 42
Server version: 5.5.11-55 Percona Server (GPL), Release 20.2

Copyright (c) 2000, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> \q


Seznam instalovaných balíků

percona-server-client-5.5
percona-server-common-5.5
percona-server-server
percona-server-server-5.5


Instalace používá defaultní hodnoty, takže, pokud chceme něco změnit, tak si musíme zkopírovat my.cnf

cp /usr/share/mysql/my-huge.cnf /etc/mysql/my.cnf
joe my.cnf


ja měnil zatím jen

bind-address = 192.168.0.42
datadir = /disk1/db/mysql


Vše se jeví jako klasická MySQL, i datové soubory. Není třeba používat ani Percona client pro připojení do databáze, protokol je stejný. Změna je hlavně v útrobách InnoDB > XtraDB

Další potřebné balíčky.

aptitude install xtrabackup
aptitude install mytop