úterý 27. října 2015

Zabbix Search::Elasticsearch

Pokud chceme monitorovat pomocí Zabbixu Elasticsearch server, tak se nám bude hodit Perl modul Search::Elasticsearch

Sice se na stránkách elastic o modulu píše, ale součásti repository pro CentOS modul neni.
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/client/perl-api/current/index.htmlPo nějaké době hledání jsem našel repository OpenFusion, ale ten obsahuje jen starší verzi perl modulu.

Nezbude nam na CentOS 6 než použít cmanm

yum install perl-devel
yum install perl-CPAN

curl -L http://cpanmin.us | perl - --sudo App::cpanminus

/usr/local/bin/cpanm Search::Elasticsearch

find / -name Elasticsearch.pm
/usr/local/share/perl5/Search/Elasticsearch.pm


Např. ve FreeBSD je to s Perl mudulama mnohem lepší.

p5-Search-Elasticsearch-1.20_1 ElasticSearch API

neděle 25. října 2015

ComLynx Weblogger

Oslovil mě jeden známý, že má problém se specifickým zařízením pro FVE. Prý se do něj nedostane. Měnila se prý IP a nějak se změnila špatně.

Jedná se o Webový záznamník ComLynx Weblogger od již neexistující společnosti Danfoss.

Webový záznamník ComLynx Weblogger pro solární střídače poskytuje přístup k
datům FV elektrárny odkudkoli – stačí mu k tomu internetový prohlížeč. Webový záznamník ComLynx Weblogger zaznamenává data z jednotlivých střídačů a prostřednictvím webové stránky zobrazuje informace o jednotlivých snímačích a také celkový stav systému.

Nejprve jsem se zhrozil, co s tím mohu já udělat. Ukázalo se, že na desce je paměťová karta Comact Flash. A tak jsem ji připojil do Linuxu a zjistil že systém ComLynx Weblogger používá nějaký upravený Linux. O jakou distribuci se jednalo jsem nezjistoval, nebyl čas. V /etc jsem hledal nějaké nastavení IP a našel jsem soubor /etc/rc.local, kde se nastavovali IP adresy a spousta dalších věcí. Opravil jsem IP dle potřeb a systém zase ožil.

Je srandovní, že manipulaci s CF může provádet jen autorizovaný service.

pátek 23. října 2015

OpenStreetMap import do PostGISPo dlouhé době jsem opět narazil na databázi PotgresSQL a jeho velmi zajímavé rozšíření PostGIS. Mile mě překvapilo, jak snadno se dá PostGIS naplnit daty z OpenStreetMap (OSM). A tím si snadno vytvoříte vlastní mapový server s velmi podrobnými daty.

Testováno na OS FreeBSD 10.2

Instalace poslední verze PostgreSQL 9.4

cd /usr/ports/databases/postgresql94-server/ && make install clean

Instalace rozšíření PostGIS

cd /usr/ports/databases/postgis21/ && make install clean

Instalace konvertoru OSM do pgsql

/usr/ports/converters/osm2pgsql/ && make install clean

Dále je postup poměrně jednoduchý.  Připravíme si databázi nejlépe i s table space.

mkdir -p /data/pgsql/postgis && chown pgsql:pgsql /data/pgsql/postgis

CREATE USER postgis;
CREATE TABLESPACE postgis OWNER postgis LOCATION '/data/pgsql/postgis';
CREATE DATABASE postgis WITH OWNER = postgis TABLESPACE = postgis;
CREATE LANGUAGE plpgsql;


Provedeme instalaci PostGIS rozšíření PostgreSQL.

cd /usr/local/share/postgresql/contrib/postgis-2.1/
psql -d postgis -f postgis.sql
psql -d postgis -f spatial_ref_sys.sql
psql -d postgis -f postgis_comments.sql
psql -d postgis -f topology.sql
psql -d postgis -f topology_comments.sql
psql -d postgis -f rtpostgis.sql
psql -d postgis -f rtpostgis_legacy.sql
psql -d postgis -f legacy.sql


Ověříme verze PostgreSQL a PostGIS

[root@gis-test ~]# psql postgis
psql (9.4.5)
Type "help" for help.

postgis=# SELECT version();
PostgreSQL 9.4.5 on amd64-portbld-freebsd10.2, compiled by FreeBSD clang version 3.4.1 (tags/RELEASE_34/dot1-final 208032) 20140512, 64-bit

postgis=# SELECT postgis_full_version();
POSTGIS="2.1.7 r13414" GEOS="3.5.0-CAPI-1.9.0 r4084" PROJ="Rel. 4.9.1, 04 March 2015" GDAL="GDAL 2.0.1, released 2015/09/15" LIBXML="2.9.2" LIBJSON="UNKNOWN" TOPOLOGY RASTERProvedeme stažení OSM mapy ČR a naimportujeme do PostGIS.

fetch http://download.geofabrik.de/europe/czech-republic-latest.osm.pbf # 589M

osm2pgsql -d postgis --slim -C 1500 --number-processes 4 czech-republic-latest.osm.pbf

Import nějakou dobu trvá a zabere i dost místa ve vytvořeném TABLE SPACE :-)

Jak používat data z PostGIS je zase jiné téma. Jen uvedu pár zajímavých projektů.