pátek 24. února 2012

Download mapsource from garmin and install without cd

http://www.raymond.cc/blog/download-mapsource-from-garmin-and-install-without-cd/

MapSource_6163.exe (Only update) Fuck off Garmin !!!

uniextract161.exe / Extract MapSource_6163.exe to Directory MapSource_6163

run first
MSmain.msi

run install
Setup.exe

Normal install (No only Update)

Kreteni !!!! z Garminu !!!

úterý 14. února 2012

Zabbix Debian init.d script

Dnes od rána řeším nenabíhání zabbix-agent i zabbix-server po rebootu. Instalace zabbixu je ze src, kde se i nachazeji init scripty od tvůrce Zabbixu Alexei Vladishev.

./zabbix-1.8.10/misc/init.d/debian/zabbix-server
./zabbix-1.8.10/misc/init.d/debian/zabbix-agent

Tyto scripty jsou funkční, ale ne po bootu. Jsou psány zjevně pro starší Debian. Debian Linux 6.0 (“Squeeze”) používá Script LSB (Linux Standards Base). Vice je popsáno zde.

Nejprve jsem se snažil přidat patřičnou sekci do src init.d scriptu. Ale to nepomohlo.

### BEGIN INIT INFO
# Provides: zabbix-server
# Required-Start: $remote_fs $network
# Required-Stop: $remote_fs
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Should-Start: mysql
# Should-Stop: mysql
# Short-Description: Start zabbix-server daemon
### END INIT INFO


V desktop virtuálu mám Debian-6.0.4 a tak jsem si na něm udělal snapshot a nainstaloval zabbix-agennt a zabbix-server-mysql. A posléze si zkopíroval balíčkové 1.8.2 init scripty, které by fungovat měly.

Jenomže ejhle taky nezafungovaly. Tak jsem pátral dál a přišel jsem na daný problém. Defaulní src vzorové konfiguráky zabbix-server.conf používají proměnnou PidFile v /tmp, což jsem chybně zachoval a v tom je ten problém. Config i init script jsem měl upraven tak aby se použival pid v /tmp. Po přepsání konfigurace serveru i agenta na správné umístění PIDu, začal start zabbixu po bootování fungovat.

PidFile=/var/run/zabbix-server/zabbix_server.pid
...
NAME=zabbix_server
DAEMON=/opt/zabbix-server/sbin/$NAME
DESC="Zabbix server"
DIR=/var/run/zabbix-server
PID=$DIR/$NAME.pid

neděle 12. února 2012

Ledové sochy Bašnice

Ledové sochy BašniceLedové sochy BašniceLedové sochy BašniceLedové sochy BašniceLedové sochy BašniceLedové sochy Bašnice
Ledové sochy Bašnice

Ledové sochy Bašnice, a set on Flickr.

Dnes těsně po obědě jsme s rodinkou navštívili ledové sochy v Bašnici u Hořic. Vstupné dobrovolné.

sobota 4. února 2012

OpenFire with OpenLDAP on Debian

Již v minulosti jsem zprovozňoval několik XMPP/Jabber serverů OpenFire v různých kombinacích. Kkonfiguraci s Active Directory jsem si již poznamenal, ale minulý týden jsem instaloval OpenFire oproti OpenLDAP na Debianu a trápil jsem se s mapováním skupin.

Stručný popis instalace:

OpenFire Jabber/XMPP
http://www.igniterealtime.org/projects/openfire/
http://www.igniterealtime.org/downloads/index.jsp
Download Openfire 3.7.1
manualne stažen soubor openfire_3.7.1_all.deb

Potřebné balíky

aptitude install sun-java6-jdk
aptitude install mysql-server-5.1


Založení databáze.

mysql -u root -p
create database openfire;
GRANT USAGE ON openfire.* TO openfire@localhost IDENTIFIED BY 'Jabber371';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, CREATE, DELETE, DROP ON openfire.* TO openfire@localhost;
FLUSH PRIVILEGES;


Instalace balíčku

cd install
dpkg -i openfire_3.7.1_all.deb
Selecting previously deselected package openfire.
(Reading database ... 19315 files and directories currently installed.)
Unpacking openfire (from openfire_3.7.1_all.deb) ...
Setting up openfire (3.7.1) ...
adduser: Warning: The home directory `/var/lib/openfire' does not belong to the user you are currently creating.
Starting openfire: openfire.


http://jabber.domena.cz:9090/setup/index.jsp
https://jabber.domena.cz:9091/setup/index.jsp

Uprava LDAP konfigurace systemu

joe /etc/ldap/ldap.conf
BASE dc=domena,dc=cz
URI ldap://ldap.domena.cz


User v LDAP

dc=doemana,dc=cz
cn=jabber,dc=domena,dc=cz

Použití SRV záznamu je sepsáno zde.

Konfigurace LDAP ve Web Adminu OpenFire pro použítí s OpenLDAP

Hostitel: ldap.domena.cz - Lepší IP adresa
Port: 389
Základní DN: dc="domena",dc="cz"
DN administrátora: cn="jabber",dc="domena",dc="cz"

Mapování uživatelů
Pole Uživatel: uid
Jméno: name # možno změnit dle implementace LDAP
Email: email # možno změnit dle implementace LDAP
Pozice: description


Mapování skupin
Pole Skupina: cn
Pole Člen: memberUid
Pole Popis: description
Posix mód: Ano Ne
Filtr skupin: (&(objectClass=posixGroup))


Protože jsem se trápil s tím, že PosixGroup jsem viděl, ale ne její členy, vznesl jsem dotaz na OpenFire komunitu :-) A pak jsem si říkal, jaká to byla blbost. Vzhledem k tomu, že jsem danou konfiguraci již měl zprovozněnou, jen jsem to prostě přehlédl.

XMPP/Jabber Openfire a DNS SRV

Pokud se rozhodnu provozovat např. XMPP/Jabber server OpenFire v nějaké doméně, většinou se rozhodnu pro nějaký název jako třeba jabber.domena.cz. V tomto momentě se bez SRV záznamu obejdu.

Pokud mám server zprovozněn na doméně jabber.domena.cz, ale JID chci mít jmeno.prijmeni@domena.cz musím mít jabber server nainstalován na serveru, kam ukazuje doména domena.cz, což né vždy je možné. Proto musíme použít DNS SRV záznam, který jabber klientum s JID jmeno.prijmeni@domena.cz řekne, kde je daný server umístěn. Záznamy v DNS zóně vypadají následovně.

_xmpp-server._tcp.domena.cz. 3600 IN SRV 10 0 5269 jabber.domena.cz.
_xmpp-client._tcp.domena.cz. 3600 IN SRV 10 0 5222 jabber.domena.cz.

Formát SRV záznamu je pěkně popsán zde. SRV je záznam používán pro mnoho dalších služeb. Prvně jsem jej viděl použit u SIPu.

Kontrolu DNS záznamu můžeme prověřit pomocí příkazu dig.

dig @ns.cesnet.cz SRV _xmpp-server._tcp.gmail.com
dig @ns.cesnet.cz SRV _xmpp-client._tcp.gmail.com


Můžeme takto snadno zjistit, na kterém hostname jsou provozovány jabber servery (jabber.cz, jabbim.cz, seznam.cz :-) a treba jabber.org) a hlavně, zda používají SRV záznam.

Z logu DNS serveru bind jsem vypozoroval dotazy od XMPP klienta Pidgin.

04-Feb-2012 14:46:41.530 queries: info: client 192.168.0.1#58165: query: _xmpp-client._tcp.domena.cz IN SRV + (192.168.0.1)

Zub na grafu


Dnes jsem do domacího IP SMART BOARDu, který používám jako termostat s dvěma čidlama nahrával nový opravný firmware ip1_0_3.bin Čidlo sleduji pomocí SNMP a zaznamenávám do Zabbixu. Po upgradu jsem větral danou místnost a je neskutečný, jak teplota v místnosti klesne za 10 minut z 22 °C na 6 °C. S tím že venku bylo asi -10 °C nevím přesně.