středa 29. dubna 2009

Jakou verzi ESX používám?

VMWare Tools obsahuje jeden program vmware-checkvm, který nám neřekne verzi ESX, ale jen VMware software version 6 (good). Pokud pravidelně aktualizujeme tooly máme možnost zjistit verzi následovně.

server:root:~> cat /usr/bin/vmware-config-tools.pl | grep buildNr
my $buildNr;
$buildNr = '3.5.0 build-153875';
return remove_whitespaces($buildNr);

Tímto způsobem zjistíme verzi vmware tools, které jsou v hostovaném systému nainstaovány. Pokud používáme starší VMware Tools na novějším ESX, VI Client nás na to upozorní. Hostovaným OS je Ubuntu 8.04.2.

sobota 25. dubna 2009

Vojta má novou sedačku


Protože roste jako z vody, musí mít do auta už větší sedačku. Sedačku si užívá jak se patří. Hlavně už nesedí v protisměru.

čtvrtek 23. dubna 2009

Placený stream z Last.FM

Tak a je to tu. Ne že bych poslouchal stream pravidelně, ale po oznámení, že bude last.fm zpoplatněné jsem začal poslouchat víc :-) Dnes mi přišel tento email. A last.fm klient již hlásí neznámou chybu. Třeba si někdy zaplatím. Zatím o tom neuvažuji. Pevně věřím že audioscrobbler funkce nebude též zpoplatněna a že placený je skutečně jen stream.

středa 22. dubna 2009

ATX Power is dead


Bratránek se mi nedávno ozval, že mu divně zasmrádl počítač. Ale, že stále funguje. Doporučil jsem prohlédnout ze vnitř a hledat nějaké očoudědiny. Prý nic. PC mi dovezl a na první oko jsem též nic nenašel. Po zapnutí jsem ve štěrbině zdroje zahlédl žhavící se světlo. Okamžite jsem to vypnul a zdroj vyměnil. Zvědavost mi nedala a zdroj jsem kuchnul. Bylo asi velké štětí, že zdroj neodsmažil něco dalšího.

úterý 21. dubna 2009

No pubkey

Při používání externích repository se občas může stát, že nemáte správné klíče uložené v gpg. Klíč te třeba stáhnout a přidat do správce klíčů.

gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv KEY
gpg --export --armor KEY | sudo apt-key add -

example:
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv 60D11217247D1CFF
gpg --export --armor 60D11217247D1CFF | sudo apt-key add -

vypsání uložených veřejných klíčů:
apt-key list

vice man apt-key

pátek 10. dubna 2009

Test Jabber klientů


Test Jabber klientů
Originally uploaded by smejdil

Test 5 ti jabber klientu.

PSI, Spark, Jabbim, Miranda, Pidgin na WinXP :-( Test jsem prováděl na Widlích kvůli platformně zavislých klientech ... Připojovaný server Jabber/XMPP byl edu.mudk.cz.

čtvrtek 9. dubna 2009

OpenFire with AD on Ubuntu

Bohužel v repository Ubuntu OpenFire balíček bohužel není. Ale dá se použít oficiální balík vydávaný autorem aplikace určený pro Debian.

Install package:
apt-get install sun-java6-jre (kvuli zavislostem)
dpkg -i openfire_3.6.3_all.deb

http://jabber.firma.cz:9090
https://jabber.firma.cz:9091

Zaloložení databáze:
mysql -u root -p mysql
create database openfire;
GRANT USAGE ON openfire.* TO openfire@localhost IDENTIFIED BY 'zaabr';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, CREATE, DELETE, DROP ON openfire.* TO openfire@localhost;
FLUSH PRIVILEGES;

AD vs LDAP:
Pro propojení Jabber serveru s AD je třeba založit usera, který je Domain Userem. Jabber data y AD pouze čte.

Nevěděl jsem jak si ověřit LDAP tvar usera. Bylo mi doporuřeno dsquery.

run cmd.exe
dsquery user -name Jabb*
"CN=Jabber,DC=domain,DC=cz"

LDAP nastaveni v OpenFire Adminu:
M$ AD
host: 192.168.10.42
port: 389
Admin: CN=Jabber,DC=domena,DC=cz
Heslo: ******

Mapování uživatelů: default
sAMAccountName
(objectClass=organizationalPerson)

Mapování skupin: default
cn
member
description
(objectClass=group)

Při nastavení certifikatu SSL se vše dělá automaticky, jen je třeba znát Country Code

Celková instalace je velmi rychlá a jednoduchá.

úterý 7. dubna 2009

Vojta oslavuje první narozeniny


Vojta testuje Tatru
Originally uploaded by smejdil

Je to přesně rok, co se nám narodil Vojta. Rok utekl jako voda. A už jsme se snad vyhrabali z tech sáder a řemínků. Chodit budeme o něco později. Určitě vše doženeme!

čtvrtek 2. dubna 2009

Jak změnit default locale v Ubuntu Linux

Na jednom serveru se po instalaci nějak podivně chovalo locales, po dlouhem laborovani jsem nalezl tento blog. Drobné informace jak na to si zde též poznamenám.

Kontrola nastavení locale

root@server:~# locale
LANG=cs_CZ.UTF-8
LC_CTYPE="cs_CZ.UTF-8"
LC_NUMERIC="cs_CZ.UTF-8"
LC_TIME="cs_CZ.UTF-8"
LC_COLLATE="cs_CZ.UTF-8"
LC_MONETARY="cs_CZ.UTF-8"
LC_MESSAGES="cs_CZ.UTF-8"
LC_PAPER="cs_CZ.UTF-8"
LC_NAME="cs_CZ.UTF-8"
LC_ADDRESS="cs_CZ.UTF-8"
LC_TELEPHONE="cs_CZ.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="cs_CZ.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="cs_CZ.UTF-8"
LC_ALL=


Zde se přidávají systémem podporované locales (zde jsem měl problém)
Edit /var/lib/locales/supported.d/local a pridejte

joe /var/lib/locales/supported.d/local
cs_CZ.UTF-8 UTF-8
en_US.UTF-8 UTF-8

Vygenerujeme přidané locales

sudo dpkg-reconfigure locales
nebo
dpkg-reconfigure -plow console-setup


Změna default locale
Edit /etc/default/locale LANG:

joe /etc/default/locale
LANG="
en_US.UTF-8"

Ve starších verzích ubuntu byla proměnná LANG definována v /etc/environment

Pro změnu chování systému je nutný reboot.

Reboot!

Dále se pak může hodit změna timezone, ta se provádí tímto příkazem.

sudo dpkg-reconfigure tzdata

cat /etc/timezone
Europe/Prague

Pokud problém s TIMEZONE trvá je nutné zjistit, zda je nasatvena systémová proměnná TZ.

ubuntu:~# set | grep TZ
TZ=Europe/Prague

Pokud z nějakého důvodu nastavená není je třeba tak učinit.

ubuntu:~# tzselect
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
1) Africa
2) Americas
3) Antarctica
4) Arctic Ocean
5) Asia
6) Atlantic Ocean
7) Australia
8) Europe
9) Indian Ocean
10) Pacific Ocean
11) none - I want to specify the time zone using the Posix TZ format.
#? 8
Please select a country.
1) Aaland Islands 18) Greece 35) Norway
2) Albania 19) Guernsey 36) Poland
3) Andorra 20) Hungary 37) Portugal
4) Austria 21) Ireland 38) Romania
5) Belarus 22) Isle of Man 39) Russia
6) Belgium 23) Italy 40) San Marino
7) Bosnia & Herzegovina 24) Jersey 41) Serbia
8) Britain (UK) 25) Latvia 42) Slovakia
9) Bulgaria 26) Liechtenstein 43) Slovenia
10) Croatia 27) Lithuania 44) Spain
11) Czech Republic 28) Luxembourg 45) Sweden
12) Denmark 29) Macedonia 46) Switzerland
13) Estonia 30) Malta 47) Turkey
14) Finland 31) Moldova 48) Ukraine
15) France 32) Monaco 49) Vatican City
16) Germany 33) Montenegro
17) Gibraltar 34) Netherlands
#? 11

The following information has been given:

Czech Republic

Therefore TZ='Europe/Prague' will be used.
Local time is now: Fri Apr 3 14:35:02 CEST 2009.
Universal Time is now: Fri Apr 3 12:35:02 UTC 2009.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1

You can make this change permanent for yourself by appending the line
TZ='Europe/Prague'; export TZ
to the file '.profile' in your home directory; then log out and log in again.

Here is that TZ value again, this time on standard output so that you
can use the /usr/bin/tzselect command in shell scripts:
Europe/Prague


Reboot!

středa 1. dubna 2009

UTC - Coordinated Universal Time

Včera jsem narazil na problém s časem. Systemový čas date ukazoval správně čas, ale java měla o hodinu méně. Při instalaci nebyl zvolen UTC čas.

Daný problém a jeho řešení se v Linux Ubuntu řeší následovně.

joe /etc/default/rcS

#
# /etc/default/rcS
#
# Default settings for the scripts in /etc/rcS.d/
#
# For information about these variables see the rcS(5) manual page.
#
# This file belongs to the "initscripts" package.

TMPTIME=0
SULOGIN=no
DELAYLOGIN=no
UTC=yes
VERBOSE=no
FSCKFIX=no