středa 29. ledna 2014

První inicializace Filenet Content Engine

Tak jsem konečně dostal příležitost instalovat komplet FileNet prostředí a to rovnou dvakrát. Před inicializací FileNet domény mi nedařilo přihlásit se pomocí FEM - FileNet Enterprice Manager. Po startu nově deploynuté aplikace FileNetContentEngine (kterou vyplivnul Configuration Manager) byly v logu WAS následující chyby.

[1/28/14 16:16:04:587 CET] 00000017 SystemOut     O [ERROR] The user is not authenticated.
com.filenet.api.exception.EngineRuntimeException: FNRCE0040E: E_NOT_AUTHENTICATED: The user is not authenticated.


Google mi našel kouzelnou stránku s nadpisem Unable to logon to the P8 Domain.

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21427904

Koho by napadlo, že se ten celej krám musí otočit.