pátek 22. února 2013

PLCComS vs Zabbix

Pro společnost CeProgress jsem řešil instalaci programu PLCComS od splečnosti Teco a.s. PLCComS je to jednoduchá aplikace běžící pod Windows/Linux, která po TCP/IP komunikuje s PLC automatem řady Foxtrot pomocí protokolu EPSNET. Nadefinované proměnné přenese z PLC zařízení a dále je dokáže vypsat na portu 5010 pomocí telnetu a jednoduchého textového protokolu.

root@server:~$ telnet localhost 5010
Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
GETINFO:
GETINFO:VERSION,Ver 2.9 Aug 23 2012 14:09:38
GETINFO:VERSION_EPSNET,Ver 1.8 Aug 23 2012 13:22:47
GETINFO:VERSION_INI,Ver 3.2 Apr 24 2012 08:36:13
GETINFO:VERSION_PLC,CP1020K   B 2.7 7.4
GETINFO:IPADDR_PLC,192.168.5.60
GETINFO:PUBFILE,2/82 [FIXED_Foxtrot.pub,//Hlavni_m.pub]
GETINFO:NETWORK,1/10 [127.0.0.1]
GETINFO:

...
EN:TOPENI_STAVY_2NP[211].POZTEPLOTA
GET:TOPENI_STAVY_2NP[211].POZTEPLOTA
GET:TOPENI_STAVY_2NP[211].POZTEPLOTA,10.000000
 Rozhodl jsem se hodnoty z čidel zaznamenávat do Zabbixu a patřičně dále data reportovat skrze grafy. Zabbix disponuje monitorovacím typem - Telnet agent, který, bohužel vyžaduje autentizaci. A bez ni se mi Item pro hodnotu nepovedlo nastavit. PLCComS autentizaci nemá implementovánu. Pro získání hodnot jsem si napsal jednoduchý Perl script, využívající modul Net::Telnet. Na server, kde běží aplikace se ze Zabbixu přihlašuji pomoci SSH agenta a pouštím perlový script, který Telnet modulem ziska patřičné hodnoty.

Bylo by dobré, kdyby společnost Teco a.s. tento svuj SW vylepšila o Telnet s autentizaci. A ještě lepší by bylo implementovat protokol SNMP a možnost mapovat proměnné přímo na hodnoty získatelné pomocí MIBu, ale to jsem moc náročnej.

Jako další úkol si zadávám pomocí Zabbix API a patřičné PHP knihovny vykreslit grafy na jiném web serveru serveru než kde běží Zabbix.

pondělí 11. února 2013

EDU MuDK

8.2.2013
 Server byl migrován z fyzického serveru do virtualizovaného v prostředí MUDK. Před migrací byl server v podstatě znovu instalován se všemi aktuálními aplikacemi. Data mailserveru byla přenesena z původního serveru. Virtuální prostředí bude prý pravidelně zálohováno. Další změnou je ukončení používáni Webmailu SquireelMail a jeho náhrada za Roundcube. SquirrelMail není momentálně podporován s php 5.4. Existuje nějaký patch, ale oficiální poslední release si s verzí php 5.4 nerozumí. Roundcube dospěl do stavu, kdy vypadá lepe i funkčněji, proto se na něj přešlo.

OpenFire

5.4.2009
Na mailový server byl nainstalován Jabber/XMPP server OpenFire, který je propojen s OpenLDAP adreářem. Uživatelé emailu mají stejné heslo i v jabberu. Je otázkou, jak moc budou Jabber učitelé používat.

21.11.2008
Po dlouhé době jsem zprovoznil emailový server pro školy, který je fyzicky umístěn na Městském úřadě ve Dvoře Králové nad Labem. Na tento server by se postupně měly přemístit ZŠ Schulzovy sady. Jestli budou následovat i ostatní školy, se teprve uvidí. Nový mail server přináší pár výhod, jako je Quota, dále pak centrální adresář LDAP, ve kterém jsou všichni uživatelé systému.

Více informací o serveru je sepsáno na stránce serveru:
http://edu.mudk.cz/edumail/

pondělí 4. února 2013

pfSense package Zabbix 2


Oblibená Firewall distribuce - FreeBSD / pfSense má nově možnost instalovat balíček Zabbix agent verze 1.8.x i 2.0.x formou pfSense balíčků.

Package Name    Category    Package Version
Zabbix-2 Agent  Services    zabbix2-agent-2.0.4 pkg v0.5

Nový aktuální balíček zabbix2-agent je příjemným rozšířením, které nám umožní podrobně monitorovat firewall s tímto systémem.

Verze zabbix 2 má mnoho rozšíření, hlavně je přínosný Low-level discovery, který umožňuje automatickou detekci fs, net devices a SNMP oid.
  • discovery of file systems;
  • discovery of network interfaces;
  • discovery of SNMP OIDs.