čtvrtek 16. října 2008

FreeBSD Default UFS2 partiiton

Při instalaci FreeBSD se disky formátují s defaultními volbami.

newfs -U -O2 /dev/ad1s1d

Tak to vytvořený filesystém si alokuje 8% velikosti disku jako rezervu.

[root~]# dumpfs -m /dev/ad0s1e

newfs -O 2 -U -a 8 -b 16384 -d 16384 -e 2048 -f 2048 -g 16384 -h 64 -m 8 -o time -s 241058560 /dev/ad0s1e

Lze disk naformatovat s -m 1%

newfs -U -O2 -m 1% /dev/ad1s1d

Žádné komentáře: