čtvrtek 8. ledna 2009

Cacti = novější MRTG


Cacti, originally uploaded by smejdil.

Cacti je nástroj pro monitorování sítě nebo serverů. Kratičce zde popíši, jak se dá snadno zprovoznit na FreeBSD.

Primárně si musíme nainstalovat Web server Apache.

# Apache22
cd /usr/ports/www/apache22
make install clean

joe /usr/local/etc/apache22/httpd.conf
# php
AddType application/x-httpd-php3 .php3
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps

# Cacti

Alias /cacti/ "/usr/local/share/cacti/"

Nezapomeňte na oprávnění na adresář.

## cacti-0.8.7b.2_2 Web-driven graphing interface for RRDTool

Cacti je celé napsané v PHP tak proto předchozí konfigurace.

/usr/ports/net-mgmt/cacti
make install clean

postinstall help
/usr/ports/net-mgmt/cacti/files/pkg-message.in

Instalace daného portu nám nainstaluje jen MySQL klieta, pro běh je třeba MySQL server.

cd /usr/ports/databases/mysql50-server/
make install clean
/usr/local/etc/rc.d/mysql-server start

mysqladmin -u root password bflmpsvz
mysql -u root -p
create database cacti;
GRANT ALL ON cacti.* TO cactiuser@localhost IDENTIFIED BY 'cactiheslo';
FLUSH PRIVILEGES;
quit

Naimportujeme tabulky do databáze.

mysql -u cactiuser -p cacti < /usr/local/share/cacti/cacti.sql

Nastavíme uživatele a databázi, kterou Cacti bude používat.

joe /usr/local/share/cacti/include/config.php

Nastavíme crontab.

joe /etc/crontab
# cacti
*/1 * * * * cacti /usr/local/bin/php /usr/local/share/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1

Port Cacti má spoustu závislostí, a jednou z nich je i instalace PHP a všech potrebných PHP modulů. Jako je SNMP, XML atd.

Login

http://server/cacti/install/
html wizard check
admin/admin

Po první návštěvě dané URL je puštěna kontrola cest k aplikacím, které Cacti používá. Až po kontrole máte možnost se zalogovat.

Instalace a nastavení SNMP na FreeBSD.

cd /usr/ports/net-mgmt/net-snmp; make install clean

joe /usr/local/etc/snmp/snmpd.conf
rocommunity public 192.168.0.42

syscontact "admin@domena.cz"
syslocation "Dvůr Králové Nad Labem"

Instalace a nastavení SNMP na Ubuntu

apt-get install snmpd

joe /etc/snmpd.conf viz FreeBSD vyše.

joe /etc/default/snmpd

# snmpd options (use syslog, close stdin/out/err).
SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid 127.0.0.1'

Zde je nutné smazat IP 127.0.0.1, defaultně je SNMPD povolene jen pro localhost.

/etc/init.d/snmpd restart

Instalace a nastavení SNMP na RHEL5

yum install net-snmp

joe /etc/snmpd.conf viz FreeBSD vyše.

/etc/init.d/snmpd restart

Kontrola funkčnosti snmp je možná pomocí snmpwalk.

snmpwalk -Os -c public -v 1 server system
sysDescr.0 = STRING: FreeBSD server.hide.domena.cz 7.0-RELEASE-p5 FreeBSD 7.0-RELEASE-p5 #0: Wed Oct 1 10:10:12 UTC 2008 root@i386-builder.daemonology.net:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC i386
sysObjectID.0 = OID: netSnmpAgentOIDs.8
sysUpTimeInstance = Timeticks: (1025596) 2:50:55.96
sysContact.0 = STRING: "admin@domena.cz"
sysName.0 = STRING: server.hide.domena.cz
sysLocation.0 = STRING: "Dvůr Králové nad Labem"
sysServices.0 = INTEGER: 72
sysORLastChange.0 = Timeticks: (5) 0:00:00.05

Cacti je zajímavé hlavně tím, že správa monitoringu je jednoduchá a samotné grafy nejsou statické jako u MRTG, ale máte možnost jednotlivé např. vytíření serveru dohledat a zobrazit např. od 12:00 - 13:00. Další velkou výhodou je možnost tvorby vlastních testů a grafu dle libosti. Ale to třeba až zase někdy jindy.

Žádné komentáře: