pondělí 11. května 2009

6.1.0.23: WebSphere Application Server V6.1 Fix Pack 23 for Ubuntu Linux

Tento příspěvek volně navazuje na stručný návod jak instalovat IBM WAS na Ubuntu serveru bez Xwindows.

Nejprve doporučuji si přečíst tuto stránku na supportu IBM.

Nainstalujeme UpdateInstaller

cd /opt/install/C87QXML
tar xvzf ../tar/WAS_FP-23/7.0.0.3-WS-UPDI-LinuxIA32.tar.gz

cd ../UpdateInstaller
joe responsefile.updiinstaller.txt

Výpis proměnných

-OPT silentInstallLicenseAcceptance="true"
-OPT disableOSPrereqChecking="true"
-OPT installLocation="/opt/IBM/WebSphere/UpdateInstaller"

Instalace se provede takto

./install -options "/data/install/C87QXML/UpdateInstaller/responsefile.updiinstaller.txt" -silent

Zkopírujeme install pack do adresáře maintenance

cd /opt/IBM/WebSphere/UpdateInstaller
cp ../../../install/tar/WAS_FP-23/6.1.0-WS-WAS-LinuxX32-FP0000023.pak maintenance/

joe responsefiles/install.txt
-W maintenance.package=/opt/IBM/WebSphere/UpdateInstaller/maintenance/6.1.0-WS-WAS-LinuxX32-FP0000023.pak
-W product.location="/opt/IBM/WebSphere/AppServer"
-W update.type="install"


Zpuštění instalace fixu

./update.sh -options "responsefiles/install.txt" -silent

V logu se vztvoří adresář upgrade a v nem je reportován průběh instalace fixu.

Pustíme WAS server profil1
cd /data/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/profile01/bin
./startServer.sh server1


http://was.domena.cz:9060/admin/ Administrace Aplikace
http://was.domena.cz:9080/hello Test Aplikace

Žádné komentáře: