neděle 10. ledna 2010

FreeBSD 8 USB memstick

Od verze FreeBSD-8.0-RELEASE je k dispozici též memstick.img. Tento obraz lze snadno zkopírvat na přenosné medium.

dd if=8.0-RELEASE-i386-memstick.img of=/dev/sdd bs=10240 conv=sync
90157+0 vstoupivších záznamů
90157+0 vystoupivších záznamů
923 207 680 bajtů (923 MB) zkopírováno, 1 257,69 s, 734 kB/s

Pozor na cílový device of= !

Podrobné informace jsou zde.

Žádné komentáře: