středa 8. června 2011

autofs

Již dlouho jsem chtěl používat autofs pro rychlé a snadné připojování síťových disků. Ale nikdy nějak nebyl čas. Předeběhl mě kolega, který si jej poladil na Arch linuxu. Používám všude Ubuntu, tak jsem se prokousával zde, používám jej pro SMB/CIFS i pro NFS.

Pro zprovoznení musíme provést tyto kroky.

Nainstalujeme potřebné Ubuntu balíčky:

sudo aptitude install smbfs
sudo aptitude install autofs


Do tohoto souboru přidáme na konec definici, kde se mají prohledavat nastavení.

sudo joe /etc/nsswitch.conf
...
automount: files

Vytvoříme potřebné adresáře. Distribuce ubuntu má konfiguraci v /etc, ale my chceme mít konfiguraci oddělenou v patřičném adresáři.

sudo mkdir /media/nfsshares
sudo mkdir /media/smbshares
sudo mkdir /etc/autofs

Nastavení služby autofs přenastavíme např takto. První direktiva mění umístění hlavního souboru, poslední volba zajistí podrobnější logování.

sudo joe /etc/default/autofs
MASTER_MAP_NAME="/etc/autofs/auto.master"
NEGATIVE_TIMEOUT=60
UMOUNT_WAIT=12
BROWSE_MODE="yes"
MOUNT_NFS_DEFAULT_PROTOCOL=3
LOGGING="verbose"


cat auto.master
/media/nfsshares /etc/autofs/auto.nfs --timeout=60
/media/smbshares /etc/autofs/auto.smb --timeout=60


Heslo do Windows je uloženo zde, bohužel nešifrovaně, proto je vhodné upravit práva pro čtení jen pro roota:

cat /etc/autofs/credentials
username=malyl
password=123456
domain=LMNET


Definice montování je zde s tím že je třeba pozměnit napr UID pokud používáte jiné.

cat /etc/autofs/auto.smb
data1 -fstype=cifs,ip=192.168.1.3,file_mode=0644,dir_mode=0755,uid=1000,gid=1000,credentials=/etc/autofs/credentials,rw,iocharset=utf8 ://samba/malyl\$

cat /etc/autofs/auto.nfs
data2 -fstype=nfs,rw 192.168.1.2:/mnt/tank/data


Nakonec provedeme restart autofs

sudo /etc/init.d/autofs restart

Po restartu můžeme v logu vidět následující:

Jun 8 14:04:42 bubu automount[10335]: Starting automounter version 5.0.4, master map /etc/autofs/auto.master
Jun 8 14:04:42 bubu automount[10335]: using kernel protocol version 5.01
Jun 8 14:04:42 bubu automount[10335]: mounted indirect on /media/nfsshares/data1 with timeout 60, freq 15 seconds
Jun 8 14:04:42 bubu automount[10335]: ghosting enabled
Jun 8 14:04:42 lmlnb automount[10335]: mounted indirect on /media/smbshares/data2 with timeout 60, freq 15 seconds
Jun 8 14:04:42 bubu automount[10335]: ghosting enabled


Dále se sem loguje přimontování a odmontování, které vyvoláme vstupem do adresářů. Tato konfigurace bude fungovat i v jiných Linuxových distribucích, jen může být jiné umístění konfiguračních souborů atd. Konfiguraci je možno vyladit i na Vaše domáci NASy či jiná sdílená datová prostředí.

Linuxu na desktopu zdar.

Žádné komentáře: