úterý 2. srpna 2011

IE vs Apache SSL virtual a binarni data

Jelikož již po několikáte dohledávám jistý problém s jedním skutečně nepovedeným prohlížečem. Musim si to sem již zapsat.

Problem spočívá v tom, že pokud máme někde na Apache virtual s SSL a chceme aby web poskytoval např. nějaké swf soubory, IE je stáhne, ale nabízí k uložení. Dle mě je to dlouholetá a neopravená chyba, někdo tvrdí, že vlastnost. Podotýkám, že ve všech prohlížečích se to chová správně.

Je třeba u daného apache virtuálu nastavit např. následující.


SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" IE_browser=yes
Header set Pragma public env=IE_browser
Header set Cache-control max-age=0 env=IE_browser *


Jelikož hojně používám mod_macro je záhodno danou definici uložit např. do macro.conf a posléze jen na správném míste použít Use M_IESSL

Teď už si to snad budu pamatovat a preventivně nastavovat všude tam, kde je SSL.

Žádné komentáře: