čtvrtek 9. dubna 2009

OpenFire with AD on Ubuntu

Bohužel v repository Ubuntu OpenFire balíček bohužel není. Ale dá se použít oficiální balík vydávaný autorem aplikace určený pro Debian.

Install package:
apt-get install sun-java6-jre (kvuli zavislostem)
dpkg -i openfire_3.6.3_all.deb

http://jabber.firma.cz:9090
https://jabber.firma.cz:9091

Zaloložení databáze:
mysql -u root -p mysql
create database openfire;
GRANT USAGE ON openfire.* TO openfire@localhost IDENTIFIED BY 'zaabr';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, CREATE, DELETE, DROP ON openfire.* TO openfire@localhost;
FLUSH PRIVILEGES;

AD vs LDAP:
Pro propojení Jabber serveru s AD je třeba založit usera, který je Domain Userem. Jabber data y AD pouze čte.

Nevěděl jsem jak si ověřit LDAP tvar usera. Bylo mi doporuřeno dsquery.

run cmd.exe
dsquery user -name Jabb*
"CN=Jabber,DC=domain,DC=cz"

LDAP nastaveni v OpenFire Adminu:
M$ AD
host: 192.168.10.42
port: 389
Admin: CN=Jabber,DC=domena,DC=cz
Heslo: ******

Mapování uživatelů: default
sAMAccountName
(objectClass=organizationalPerson)

Mapování skupin: default
cn
member
description
(objectClass=group)

Při nastavení certifikatu SSL se vše dělá automaticky, jen je třeba znát Country Code

Celková instalace je velmi rychlá a jednoduchá.

Žádné komentáře: