neděle 2. září 2012

Zabbix Upgrade 1.8.13 to 2.0.2 on FreeBSD

Postupováno dle tohoto nándou.

http://www.zabbix.com/documentation/2.0/manual/installation/upgrade

1 Stop Zabbix server

/usr/local/etc/rc.d/zabbix_server stop

2 Back up the existing Zabbix database

mysqldump -u zabbix -p zabbix > zabbix-1.8.sql
gzip zabbix-1.8.sql


3 Back up configuration files, PHP files and Zabbix binaries

mkdir /tmp/backup
cp /usr/local/etc/zabbix/zabbix_server.conf ./
cp /usr/local/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf ./
cp /usr/local/www/zabbix/conf/zabbix.conf.php ./
cp /usr/local/etc/php.ini ./


4 Install new server binaries

pkg_info | grep zabbix
zabbix-agent-1.8.13,2 Enterprise-class open source distributed monitoring (agent)
zabbix-frontend-1.8.13,2 Enterprise-class open source distributed monitoring (fronte
zabbix-server-1.8.13,2 Enterprise-class open source distributed monitoring (server

pkg_delete zabbix-*

cd /usr/ports/net-mgmt/zabbix2-agent && make install clean
cd /usr/ports/net-mgmt/zabbix2-server && make install clean

5 Review server configuration parameters

.

6 Upgrade the database

cd /usr/ports/net-mgmt/zabbix2-server/work/zabbix-2.0.2/upgrades/dbpatches/2.0/mysql

mysql -u zabbix -p zabbix < patch.sql


7 Install new Zabbix web interface

cd /usr/ports/net-mgmt/zabbix2-frondend && make install clean
+ missing dependece in port :-(
/usr/ports/devel/php5-gettext && make install clean
/usr/ports/textproc/php5-simplexml && make install clean


8 Start new Zabbix binaries

/usr/local//etc/rc.d/zabbix_server start

60274:20120903:104426.033 Zabbix Server stopped. Zabbix 1.8.13 (revision 27486).
 65378:20120903:122344.555 Starting Zabbix Server. Zabbix 2.0.2 (revision 29214).
 65378:20120903:122344.558 ****** Enabled features ******
 65378:20120903:122344.558 SNMP monitoring:           YES
 65378:20120903:122344.558 IPMI monitoring:           YES
 65378:20120903:122344.558 WEB monitoring:            YES
 65378:20120903:122344.558 Jabber notifications:      YES
 65378:20120903:122344.558 Ez Texting notifications:  YES
 65378:20120903:122344.558 ODBC:                       NO
 65378:20120903:122344.558 SSH2 support:              YES
 65378:20120903:122344.558 IPv6 support:              YES
 65378:20120903:122344.558 ******************************
 65378:20120903:122344.558 NodeID:                      1
 65378:20120903:122344.558 ******************************

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

mysql -u zabbix -p zabbix < patch.sql ... jak dlouho vám to trvalo? Já to po půl hodině vzdal, přetáhl jen konfigurace (templaty) a histori oželel, jiní to vydrželi převádět i několik dní. Holt převod naprosto všeho na UTF8 si vezme svoje.