pondělí 11. března 2013

Zabbix PostgreSQL

Pro dočasné monitorování mailserveru edu.mudk.cz jsem na byvalém serveru zprovoznil Zabbix pod aktuální verzí FreeBSD 9.1-RELEASE-p1. Zabbix jsem nyní chtěl vyzkoušet s databází PostgreSQL 9.2.

Instalace a konfigurace všech potřebných aplikací vychází z aktuálních FreeBSD portů.
U PostgreSQL jsem se rozhodl použít TABLESPACE. Obecně potřeba nejsou, ale chtěl jsem mít data Zabbixu oddělené od hlavní db.

Konfigrace Zabbixu s použitím PostgreSQL je obecně popsána zde.

psql template1
CREATE USER zabbix WITH ENCRYPTED PASSWORD '*****' NOCREATEDB NOCREATEUSER;


Vytvoříme a převlastníme adresář pro TABLESPACE.

mkdir -p /data/pgsql/zabbix && chown pgsql:pgsql /data/pgsql/zabbix

CREATE TABLESPACE zabbix OWNER zabbix LOCATION '/data/pgsql/zabbix';
CREATE DATABASE zabbix WITH OWNER = zabbix TABLESPACE = zabbix;


Rozbalíme si tarbal.

cd /tmp/  && tar xvzf /usr/ports/distfiles/zabbix-2.0.5.tar.gz
cd /tmp/zabbix-2.0.5/database/postgresql


Naimportujeme db schéma

cat schema.sql | psql -U zabbix zabbix  
cat images.sql | psql -U zabbix zabbix
cat data.sql | psql -U zabbix zabbix


Kompilace Zabbixu i PHP musí být nastavena s podporou PostgreSQL.

Žádné komentáře: