středa 10. dubna 2013

Rational Application Developer and Deployer 7.5 on RHEL 5.8 x86_64

Na čersvě nainstalovaný server s RHEL 5.8 x86_64, kam jsem instaloval IBM WebSphere 7.0.0.23 a FileNet Aplication Engine Application Engine 4.0.2-013 = Workplace. Si vývojář nainstaloval vývojové prostředí Rational Application Developer and Deployer 7.5 je to IBMkou upravený a prodávaný Eclipse.

No a JVM šlo zádadne na hubu a generovalo jen dumpy

Snap.20130410.140916.4351.0002.trc
javacore.20130410.140916.4351.0003.txt
core.20130410.140916.4351.0001.dmp


Google mi napomohl najít tento návod pro Ubuntu. Vypůjčil jsem si jen body 11. a 13 s tím že 11cka nebyla potřeba, protože používám na serveru TWM.

vi /opt/IBM/SDP/launchEclipse.sh
#!/bin/sh
export GDK_NATIVE_WINDOWS=true
/opt/IBM/SDP/eclipse


Bylo ovšem nutné nastavit eclipse.ini

vi /opt/IBM/SDP/eclipse.ini

-XX:MaxPermSize=512M
-Dorg.eclipse.swt.browser.XULRunnerPath=/usr/lib64/xulrunner-1.9.2


Když jsem použil 32bitovou verzi
-Dorg.eclipse.swt.browser.XULRunnerPath=/usr/lib/xulrunner-1.9.2

Objevovala se chyba java.lang.RuntimeException: Widget disposed too early!

Žádné komentáře: