úterý 21. dubna 2009

No pubkey

Při používání externích repository se občas může stát, že nemáte správné klíče uložené v gpg. Klíč te třeba stáhnout a přidat do správce klíčů.

gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv KEY
gpg --export --armor KEY | sudo apt-key add -

example:
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv 60D11217247D1CFF
gpg --export --armor 60D11217247D1CFF | sudo apt-key add -

vypsání uložených veřejných klíčů:
apt-key list

vice man apt-key

Žádné komentáře: