středa 4. listopadu 2009

Resize VMFS disku na ESX 3.5.0 serveru

Pokud provozujeme na ESX serveru nějaký virtuální server a po nějaké době provozu se jeden z např. datových disků zaplní, máme dvě možnosti vytvořit disk nový a data překopírovat nebo ten stávající pomocí patřičného nástroje zvětšit. U druhé varianty jsem narazil na takový problém a tím je nemožnost navýšeni velikosti disku ve Virtual Infrastructure klientu (VI) v patřičném grafickém klikacím nástroji. Řešením je použít příkaz vmkfstools na ESX serveru.

  1. vytvoříme si kopii dat disku, který budeme nafukovat!
  2. vymažeme existující Snapshoty a vypneme VM
  3. přihlásíme se na esx server pomoci ssh
  4. cd /vmfs/volumes/VMFS_LUN0/UbuntuVMserver/ # nastavíme se do adresáře
  5. podle VI GUI identifikujeme disk pro změnu
  6. vmkfstools -X 20G UbuntuVMserver_1.vmdk # provedeme změnu velikosti VMFS disku
  7. boot např. do LiveCD SystemRescueCD; startx; GParted
  8. změníme velikost Ext3 file systému
  9. nastartujeme VM
Pro lepší identifikaci, který soubor reprezentuje je dobré použít příkaz file.

[root@esx ]# file UbuntuVMserver_1*
UbuntuVMserver_1-flat.vmdk: x86 boot sector, extended partition table
UbuntuVMserver_1.vmdk: ASCII English text


Pozor, tento postup je funkční, jen za předpokladu, že u VM nemáte žádný Snapshot. Před touto akcí je nutno všechny vymazat.

Je hodně zarážející, že GUI klient nefunguje jak má a nutí adminy laborovat se samotnými daty Viruálního serveru, což může být destruktivní efekt.

Žádné komentáře: