čtvrtek 11. března 2010

Postfix mail gate for Exchange

V práci používáme M$ Exchange no a nějak už nestíhaly odbavovat tu hromadu emailů. Tak padlo rozhodnutí strčit je dovnitř a předsadit před ně Postfix. Řešil jsem problém, jak získat z AD seznam adresátů. A nakonec jsem našel na stránkách postfix.org velmi šikovný návod, který používá tento perlový script, pro připojení k LDAPu se získá seznam adres, který se dále použije v této definici v main.cf.

relay_recipient_maps = hash:/etc/postfix/your_recipients

Do Cronu je vhodné dát např. toto:

#!/bin/sh

cd /etc/postfix ; ./getadsmtp.pl && postmap your_recipients

Příkaz postmap vytvoří postfixem čitelný soubor s tabulkou, která slouží jako seznam adresátů, na které SMTP server doručuje, ostatní emaily se zahazují.

Perlový script vyžaduje modul Net::LDAP v Ubuntu se balík jmenuje libnet-ldap-perl a ve FreeBSD p5-perl-ldap.

Žádné komentáře: