středa 10. března 2010

Zabbix a Postfix

Pokud provozujeme nějaký SMTP server např. s Postfixem, je vhodné sledovat vytížení a mailový trafic. Jako minitorovací systém je vhodný ZABBIX. Jak sledovat frontu postfixu nalezneme zde.

http://www.zabbix.com/wiki/howto/monitor/mail/postfix/monitoringpostfix

Pro fungování návodu musíme do systému dointalovat programy pro práci s logy a mailovou frontou.

apt-get install pfqueue
apt-get install pflogsumm
apt-get install logtail

Žádné komentáře: