úterý 22. června 2010

EV Certifikát od Thawte

Již v minulosti jsem zprovozňoval Extended Validation Certificate na web serveru Apache. Ale to bylo u jiné certifikační autority. Popsané to mám zde.

Postupy pro jednotlivé instalace pro jednotlivé programy jsou zde na stránce Install SSL certificate.

Návod na instalaci na serveru Apache je zde Install Extended Validation Certificate on Apache

Zajimavostí je, že u Thawte musíme vyplnit stahovací formulář a potvrdit pravidla užití kořenových certifikátů, které stáhneme zde. Což se tuším u VeriSign nemuselo.

Nastavení Apache je již obdobné jako u puvodního příspěvku. Důležité jsou opět direktivy SSLCACertificateFile a SSLPassPhraseDialog.

Kontrolu certifikatu na serveru můžeme proveřit pomoci Browseru, nebo z příkazové řádky, pomocí prikazu. Velmi pekný a ucelený návod na OpenSSL je zde.

openssl s_client -connect www.google.com:443

Žádné komentáře: