pondělí 22. listopadu 2010

vSphere Command-Line Interface

Na adrese http://communities.vmware.com/community/developer se náchází spousta vývojářských nástrojů pro práci s VMware produkty. Již delší dobu jsem si chtěl zprovoznit Command-Line Interface Díky tomuto nástroji se dá spousta věcí zautomatizovat. Potřebné balíky do Ubuntu pro instalaci.

sudo apt-get install libssl-dev perl-doc liburi-perl libxml-libxml-perl libcrypt-ssleay-perl

tar -zxvf VMware-vSphere-CLI-4.1.0-254719.x86_64.tar.gz
cd vmware-vsphere-cli-distrib/
sudo ./vmware-install.pl
...
version 0.78 or newer
UUID 0.03 or newer


Pár ukázek:

esxcfg-nas -l --server esxi.domena.cz --username root
Enter password:
VMNFS is /data from 192.168.10.42 mounted

esxcfg-cfgbackup --save --encoding utf8 --server esxi.domena.cz --username root esxi.cfg
Enter password:
Saving firmware configuration to esxi.cfg ...

esxcli --encoding utf8 --server esxi.domena.cz --username root vms vm list
Enter password:
TestFBSD81
World ID: 123002
Process ID: 0
VMX Cartel ID: 123001
UUID: 56 4d fc 69 14 5f 06 16-00 e6 09 ee 47 5e b9 9b
Display Name: TestFBSD81
Config File: /vmfs/volumes/4cdbbaaa-3d6f9e43-6d05-0030483274d9/TestFBSD81/TestFBSD81.vmx

vicfg-hostops --server esxi.domena.cz --username root -password "*****" --operation info

Host Name : esxi.domena.cz
Manufacturer : Supermicro
Model : X7DB8
Processor Type : Intel(R) Xeon(R) CPU 5160 @ 3.00GHz
CPU Cores : 4 CPUs x 2999 GHz
Memory Capacity : 8190.71484375 MB
VMotion Enabled : no
In Maintenance Mode : yes
Last Boot Time : 2010-11-22T11:31:51.737555Z


resxtop --server esxi.domena.cz --username root -a

esxcli --server
esxi.domena.cz --username root network connection list
esxcli --server
esxi.domena.cz --username root network neighbor list
esxcli --server
esxi.domena.cz --username root nmp device list

Např. zde je velmi pěkná ukázka využití CLI pro instalaci driveru. Doporučuji nastudovat tento dokument vsp4_41_vcli_inst_script.pdf

Žádné komentáře: