středa 1. prosince 2010

zabbix bind9

Již dříve jsem se rozepsal o bind95. Tato verze podporuje konfiguraci, která nám na webovém rozhraní prezentuje stav DNS serveru, jeho cache počty dotazů za sekundu atd.

Protože jsem chtěl tyto hodnoty sledovat, inspiroval jsem se tímto příspěvkem do fora ZABBIX, kde je stručný popis, jak bind95 monitorovat.

Důležitá je tato volba v /etc/bind/named.conf.option

statistics-channels {
inet 127.0.0.1 port 8053 allow { 127.0.0.1; };
inet 192.168.1.10 port 8058 allow { 192.168.1.42/32; };
};


Pro stažení scriptů z repository použijeme svn

cd /usr/local && svn co http://svn.fisher.hu/bind9getstats

Na DNS serveru nastavíme v /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf sledované hodnoty, které nám předají dané scripty.

UserParameter=bind9.queries,/usr/local/bind9getstats/bin/bind9getqueries.sh
UserParameter=bind9.memuse,/usr/local/bind9getstats/bin/bind9memuse.sh


Pak už jen stačí jen importovat template z fora zabbix_export.xml, který můžeme dále modifikovat a přidávat další sledované hodnoty.

Žádné komentáře: