úterý 1. března 2011

netdisco - mod_perl

Hledal jsem nějaký SW na správu síťových přepínačů. Našel jsem netdisco. Jedná se o aplikaci psanou v Perlu, kde web gui je provozováno díky mod_perl a hlavně HTML::Mason (tento FrameWork znám z Request Trackeru), data se ukládají do databáze PostreSQL.

Testovací instalaci jsem snadno zprovoznil na OS FreeBSD-8.2 RELEASE. Díky portu je instalace velmi snadná. Používá se zhruba 52 p5-* perlových modulů. Pokud si nejprve nainstalujeme Apache22 a PostreSQL9.x, port to zohlední i přesto, že jeho závislost je na Apache1.3.x a PostreSQL 8.x.

Instalace přídá potřebné direktivy do httpd.conf jako include. Netdisco se pomocí protokolu SNMP přihlašuje na Switche nebo Routery a na nich pomocí private komunit umožňuje přenastavovat porty, VLAN a jiné. Seznam vlastností aplikace je zde.

Postinstalační postup:

Netdisco has been installed.

In order to get up and running, there are a few more steps to complete:

1) fetch http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt
and copy the file oui.txt to /usr/local/share/netdisco

2) Run the following to create and initialise the netdisco database:

perl /usr/local/share/netdisco/sql/pg --init

3) Examine all the configuration files in /usr/local/etc/netdisco,
and modify them to suit your needs.

4) Add an initial admin user by running 'netdisco -u'

5) Import the OUI database: netdisco -o

6) Edit /usr/local/etc/netdisco/netdisco.crontab and change
center_network_device to one of your core routers/switches. Then
install the crontab:

crontab -u netdisco /usr/local/etc/netdisco/netdisco.crontab

7) Add netdisco_enable="YES" to /etc/rc.conf, and then run
/usr/local/etc/rc.d/netdisco to start the admin daemon.

8) Apache must be stopped/started (a graceful restart won't work)

Z časových důvodů seznamování s danou aplikací odkládam na neurčito :-(

Žádné komentáře: