pondělí 29. července 2013

IBM WebSphere data source password

Často se můžeme dostat do stavu, že nevíme heslo k existujícímu Data Source Name u Aplikačního serveru IBM WebSphere. Hesla se ukládají do XML souboru a jsou šifrovaná.

Najdeme soubor:

cd /ibm/was
find . -name security.xml

Najdeme XML entitu authDataEntries

 d="APPDBUSER" password="{xor}DDIaNRs2Ew==" description="APPDBUSER DataSource authentication alias"/>

Dešifrujeme heslo  :-) díky online decoderu
 
http://www.sysman.nl/wasdecoder/

Žádné komentáře: