čtvrtek 19. března 2009

Apache2 a cronolog

Cronolog je jednoduchý progran, který čte logy ze standartního vstupu a zapisuje je jako výstup do souboru dle konfigurace většinou soubor s časovým názvem. Pomoci něj se nemusí řešit rotování logu apache. Konfigurovatelný je vcelku dostatečně. Je možno logovat do měsíčních, nebo denních logů. Někde jsem nastavoval i hodinové logy.

Jednoduchá ukázka nastavení:
CustomLog "| /usr/local/sbin/cronolog /var/log/apache/%Y/%m/%d/httpd-access.log" combined
ErrorLog "| /usr/local/sbin/cronolog /var/log/apache/%Y/%m/%d/httpd-error.log"

Aktualní výpis logu je pak ponekud složitě vypadající :-)

tail -f /var/log/apache/`date +"%Y"`/`date +"%m"`/`date +"%d"`/httpd-access.log

Daný prográmek je dostupný asi ve všech distribucích.

Žádné komentáře: