úterý 2. června 2009

sendxmpp command-line

Hledal jsem příkaz na odeslání XMPP zprávy z příkazové řádky. V portech FreeBSD jsem nalezl port /usr/ports/net-im/sendxmpp/.

Instalace je velmi jednoduchá
cd /usr/ports/net-im/sendxmpp/
make install clean

sendxmpp-0.0.8 Perl-script to send xmpp (jabber) messages

pkg_info -r sendxmpp-0.0.8
Information for sendxmpp-0.0.8:

Depends on:
Dependency: expat-2.0.1
Dependency: perl-5.8.9_2
Dependency: p5-YAML-0.68
Dependency: p5-XML-Parser-2.36
Dependency: p5-GSSAPI-0.26
Dependency: p5-Digest-SHA1-2.12
Dependency: p5-Digest-HMAC-1.01
Dependency: p5-Authen-SASL-2.12
Dependency: p5-ExtUtils-CBuilder-0.24
Dependency: p5-ExtUtils-ParseXS-2.19_1
Dependency: p5-Module-Build-0.33
Dependency: p5-Unicode-String-2.09
Dependency: p5-XML-Stream-1.22
Dependency: p5-Net-XMPP-1.02

Po instalaci je třeba nastavit účet, ze kterého budeme zasílat XMPP zprávu.

joe .sendxmpprc
smejdil@jabber.org:5222 heslo

chmod 0600 .sendxmpprc

echo "Test" | sendxmpp -s "Test" -r script lukas.maly@edu.mudk.cz

Teď už můžeme odeslat cokoliv ze standartního vstupu jako zprávu XMPP na jakýkoliv jabber účet.

grep imap /var/log/maillog | awk '{print $7}' | sort | uniq | sendxmpp -t -s "Seznam imap useru" -r script lukas.maly@edu.mudk.cz

Script se mi alespoň zatím nepodařilo zprovoznit s Jabber serverem OpenFire :-(

Žádné komentáře: