středa 3. června 2009

Tomcat balancing na Ubuntu

Tomcat Balancing je funkční za pomocí Apache modulu mod_jk. V ukázce je rychlý návod jak si na třech serverech ballancing vyzkoušet. UTS je moje zkratka "Ubuntu Test Server".

Instalace tomcatu na ubuntu
apt-get install tomcat5.5 tomcat5.5-admin tomcat5.5-webapps

Instalace apache2 a modulu mod_jk
apt-get install apache2 libapache2-mod-jk

joe /etc/apache2/mods-enabled/jk.conf
#
# jk.conf
#
JkWorkersFile /etc/libapache2-mod-jk/workers.properties
JkLogFile /var/log/apache2/mod_jk.log
JkLogLevel info

JkMount /servlets-examples/* lbw
JkMount /jsp-examples/* lbw
JkMount /status/* statusw
# EOF

joe /etc/libapache2-mod-jk/workers.properties
#
# workers.properties
#
worker.list=lbw,statusw,tomcat01,tomcat02,tomcat03

# uts-1
worker.tomcat01.port=8009
worker.tomcat01.host=172.1.1.90
worker.tomcat01.type=ajp13
worker.tomcat01.lbfactor=1
# uts-2
worker.tomcat02.port=8009
worker.tomcat02.host=172.1.2.90
worker.tomcat02.type=ajp13
worker.tomcat02.lbfactor=1
# uts-3
worker.tomcat03.port=8009
worker.tomcat03.host=172.1.3.90
worker.tomcat03.type=ajp13
worker.tomcat03.lbfactor=1
# ballancing
worker.lbw.type=lb
worker.lbw.sticky_session=0
worker.lbw.balance_workers=tomcat01,tomcat02,tomcat03
# status
worker.statusw.type=status
# EOF

Balancované ukazky:
http://uts-1.domena.cz/jsp-examples/
http://uts-1.domena.cz/servlets-examples/

Status mod_jk:
http://uts-1.domena.cz/status/

Tomcat servery v default konfiguraci s HTTP konektorem
http://uts-1.domena.cz:8180/
http://uts-2.domena.cz:8180/
http://uts-3.domena.cz:8180/

Žádné komentáře: