úterý 11. května 2010

7.0.0.9: WebSphere Application Server V7.0 Fix Pack 9 for Ubuntu Linux

Tento příspěvek je velmi podobný těm předchozím věnovaným IBM WAS. I přesto jsem se rozhodl si zde poznamenat par příkazů vedoucích k instalaci WebSphere Application Server V7.0 a zároveň k aplikaci Fix Pack číslo 9.

#
# WAS 7 install
#

mkdir -p /opt/install/tar/

# Kopie instalacnich souboru a fixu.

Potrebne instalacni soubory:
C1G3[2-3]ML.tar.gz

Fix_Pack_9:
7.0.0-WS-???-LinuxX32-FP0000009.pak

Updater:
7.0.0.9-WS-UPDI-LinuxIA32.zip

---
/opt/install
mkdir C1G32ML C1G33ML
mkdir tar
cd tar

tar xvzf c1g32ml.tar.gz -C ../C1G32ML/ #(WAS)
tar xvzf c1g33ml.tar.gz -C ../C1G33ML/ #(IBM HTTP)

# https://wiki.ubuntu.com/DashAsBinSh !!! Nutne pro funkcni sh scripty.
dpkg-reconfigure dash

ls -l /bin/sh
lrwxrwxrwx 1 root root 4 2010-04-27 11:13 /bin/sh -> bash

aptitude install bc xauth alien (instalce Xorg zakladnich knihoven tad.)
aptitude install less lynx

### Instalace IBM WebSphere Application Server
### WAS 7.0.0.0

cd /opt/install/C1G32ML
cd WAS

cp responsefile.nd.txt responsefile.nd.txt-innstall
joe responsefile.nd.txt (Editace promennych pro instalci)

# Porovnani zmen:
diff -u responsefile.nd.txt-install responsefile.nd.txt > responsefile.nd.txt.diff
cat responsefile.nd.txt.diff

./install -options "/opt/install/C1G32ML/WAS/responsefile.nd.txt" -silent

# prubeh instalace mozno sledovat zde
tail -f /root/waslogs/log.txt

# Verze javy dovalena instalaci WAS

/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/bin/java -version
java version "1.6.0"
Java(TM) SE Runtime Environment (build pxi3260sr2-20080818_01(SR2))
IBM J9 VM (build 2.4, J2RE 1.6.0 IBM J9 2.4 Linux x86-32 jvmxi3260-20080816_22093 (JIT enabled, AOT enabled)
J9VM - 20080816_022093_lHdSMr
JIT - r9_20080721_1330ifx2
GC - 20080724_AA)
JCL - 20080808_02

# Instalace nezalozila profil pod ktery se server pousti
cd /opt/IBM/WebSphere/AppServer/bin/
./manageprofiles.sh -listProfiles
[]
./manageprofiles.sh -create -profileName profile01 -profilePath /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/profile01 -templatePath /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profileTemplates/default/
INSTCONFSUCCESS: Success: Profile profile01 now exists. Please consult /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/profile01/logs/AboutThisProfile.txt for more information about this profile.

./manageprofiles.sh -listProfiles
[profile01]

# Informace o profilu
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/profile01/logs/AboutThisProfile.txt

# Spusteni WAS serveru
cd /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/profile01/bin

./startServer.sh server1
./stopServer.sh server1

http://server.domena.cz:9060/admin/ Administrace Aplikace
http://server.domena.cz:9080/hello Aplikace

### Instalace IBM WebSphere Application Server
### IBM HTTP

cd /opt/install/C1G33ML
cd IHS
cp responsefile.txt responsefile.txt-install
joe responsefile.txt

# Porovnani zmen:
diff -u responsefile.txt-install responsefile.txt > responsefile.diff
cat responsefile.diff

./install -options "/opt/install/C1G33ML/IHS/responsefile.txt" -silent

# prubeh instalace mozno sledovat zde
tail -f ihslogs/log.txt

joe /opt/IBM/HTTPServer/conf/admin.conf
User www-data
Group www-data

/opt/IBM/HTTPServer/bin/adminctl start
/opt/IBM/HTTPServer/bin/adminctl stop

joe /opt/IBM/HTTPServer/conf/httpd.conf
User www-data
Group www-data
ServerAdmin admin@domena.cz

AllowOverride None
Order deny,allow
Allow from 127.0.0.1

/opt/IBM/HTTPServer/bin/apachectl start
/opt/IBM/HTTPServer/bin/apachectl stop

### Instalace IBM WebSphere Application Server
# Plugin

cd /opt/install/C1G33ML
cd plugin
cp responsefile.txt responsefile.txt-install
joe responsefile.txt

# Porovnani zmen:
diff -u responsefile.txt-install responsefile.txt > responsefile.diff
cat responsefile.diff

./install -options "/opt/install/C1G33ML/plugin/responsefile.txt" -silent

# prubeh instalace mozno sledovat zde
tail -f plglogs/log.txt

### Aplikace FixPack 9

# Instalace UpdateInstalleru:
cd /opt/install/
mkdir C1G32ML_FP9 && cd C1G32ML_FP9
unzip ../tar/7.0.0.9-WS-UPDI-LinuxIA32.zip

cd UpdateInstaller
cp responsefile.updiinstaller.txt responsefile.updiinstaller.txt-install
joe responsefile.updiinstaller.txt

# Porovnani zmen:
diff -u responsefile.updiinstaller.txt-install responsefile.updiinstaller.txt > responsefile.updiinstaller.diff
cat responsefile.updiinstaller.diff

# Nainstalujeme UpdateInstaller
# Instalace se provede takto

./install -options "/opt/install/C1G32ML_FP9/UpdateInstaller/responsefile.updiinstaller.txt" -silent

# prubeh instalace mozno sledovat zde
tail -f updilogs/log.txt

Zkopírujeme install packy do adresáře maintenance (radi manual)

cd /opt/IBM/WebSphere/UpdateInstaller
cp ../../../install/tar/7.0.0-WS-WAS-LinuxX32-FP0000009.pak ./maintenance/
cp ../../../install/tar/7.0.0-WS-PLG-LinuxX32-FP0000009.pak ./maintenance/
cp ../../../install/tar/7.0.0-WS-IHS-LinuxX32-FP0000009.pak ./maintenance/

Zastavime WAS
/etc/init.d/IBM-WebSpheare stop
/etc/init.d/IBM-HTTPServer stop
netstat -an | grep LIST NEBEZI !!! OK

# Upgrade WAS
cd /opt/IBM/WebSphere/UpdateInstaller

cp responsefiles/install.txt responsefiles/install-WAS.txt
joe responsefiles/install-WAS.txt
-W maintenance.package=/opt/IBM/WebSphere/UpdateInstaller/maintenance/7.0.0-WS-WAS-LinuxX32-FP0000009.pak
-W product.location="/opt/IBM/WebSphere/AppServer"
-W update.type="install"

./update.sh -options "responsefiles/install-WAS.txt" -silent

# Upgrade IHS
cp responsefiles/install.txt responsefiles/install-IHS.txt
joe responsefiles/install-IHS.txt
-W maintenance.package=/opt/IBM/WebSphere/UpdateInstaller/maintenance/7.0.0-WS-IHS-LinuxX32-FP0000009.pak
-W product.location="/opt/IBM/HTTPServer"
-W update.type="install"

./update.sh -options "responsefiles/install-IHS.txt" -silent

# Upgrade PLG (Plugins)
cp responsefiles/install.txt responsefiles/install-PLG.txt
joe responsefiles/install-PLG.txt
-W maintenance.package=/opt/IBM/WebSphere/UpdateInstaller/maintenance/7.0.0-WS-PLG-LinuxX32-FP0000009.pak
-W product.location="/opt/IBM/WebSphere/Plugins"
-W update.type="install"

./update.sh -options "responsefiles/install-PLG.txt" -silent

V logu aplikaci se vytvoří adresář upgrade a v nem je reportován průběh instalace fixu.
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/logs/update/*

Integrated Solutions Console, 7.0.0.9
Build Number: cf091011.19
Build Date: 3/17/10


URL:
http://server.domena.cz - Default www page
http://server.domena.cz/hello - Test example prez IHS
http://server.domena.cz:9080/hello - Test example prez WAS
http://server.domena.cz:9060/admin/ - Webadmin admin WAS
http://server.domena.cz:8008/wasadmin - Interni WASAdmin

Žádné komentáře: