úterý 25. května 2010

SSI - mod_include.c

Dnes jsem řešil zajimavou funkcionalitu SSI u Apache22. Kolegyně webdeveloperka mi hlasila, že jí .shtml funguje, jen v některých částech webové stránky - aplikace. Při použití ' a ", proměnné nabývaly nesprávných hodnot.

přesněji řečeno, první kod nefungoval a druhý ano.
první:
<a href="...<!--#echo var="QUERY_STRING" -->" ...>..</a>
druhý:
<a href='...<!--#echo var="QUERY_STRING" -->' ...>..</a>
Funkcionalita SSI byla na serveru zapnutá pomocí klasické direktivy

vim ./mods-enabled/mime.conf
...
#
# Filters allow you to process content before it is sent to the client.
#
# To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
# (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.)
#
AddType text/html .shtml
AddOutputFilter INCLUDES .shtml


Co se apache modulů týče, modul mod_include, jsem nahraný neměl. Takže částečná funkcionalita SSI je i bez daného modulu. Po nahrání modulu mod_include začalo fungovat použití a href=".

Žádné komentáře: