čtvrtek 27. října 2011

AllowOverride nepatří do Location

Při překlápění webu z apache 1.3.x na apache 2.2.x jsem narazil na pár zajímavostí. Jistou konfigurační chybou bylo použití direktivy AllowOverride v Location. Starší verze tuto chybu připouští.

Options Includes Indexes
AllowOverride None
AuthType Basic
AuthName "Mas heslo ?"
AuthUserFile /data/www/etc/htpasswd
Require valid-user
Allow from 127.0.0.1/0.0.0.0

Novější Apache již varuje před nadbýtečným užitím direktivy AllowOverride.

root@server:$ ./apachectl configtest
[Thu Oct 27 13:22:40 2011] [warn] Useless use of AllowOverride in line 3.
Syntax OK

Takže ještě jednou AllowOverride nepatří do Location :-)

Žádné komentáře: