sobota 16. června 2012

DHCP discovery

Někdy se může stát, že se v LAN nachází nějaký DHCP server a my nevíme, kde běží. Pro odhalení, kde běží nám může být nápomocen nmap.

nmap -sU -p 67 --script=dhcp-discover 192.168.42.1
Starting Nmap 6.00 ( http://nmap.org ) at 2012-06-16 21:04 CEST
Nmap scan report for alix.hide.lm.net (192.168.42.1)
Host is up (0.00025s latency).
PORT   STATE SERVICE
67/udp open  dhcps
| dhcp-discover:
|   DHCP Message Type: DHCPACK
|   Server Identifier: 192.168.42.1
|   Subnet Mask: 255.255.255.0
|   Router: 192.168.42.1
|   Domain Name Server: 192.168.42.1, 192.168.42.250
|   Domain Name: hide.lm.net
|_  NTP Servers: 195.113.144.201, 195.113.144.238
MAC Address: 00:0D:9B:10:DF:42 (PC Engines GmbH)

Podrobnější výpis je zajištěn tímto příkazem.

nmap -sU -p 67 -v -d -PN --script=dhcp-discover 192.168.42.1

Script v jazyce Lua dhcp-discover zajistí DHCP request, simuluje tedy chování DHCP klienta a vypíše nám hodnoty, které DHCP server poskytuje.

1 komentář:

takakojaime řekl(a)...

Why Sega Does Not To Give Players Long-Term Money Back
Back in 2012, it was a 토토사이트 game that became one of the first titles on the Sega Genesis. While this didn't make it very 온라인카지노 popular on the Mega