pátek 15. června 2012

Zabbix Java Gateway vs WebSphere

Konečně dozrál čas na otestovaní Zabbix Java Gateway s aplikačním serverem IBM WebSphere. Jak se na aplikáči povolí JMX pro vzdálené získání hodnot jsem si poznamenal minule zde. WAS tedy pomocí Jconsole poskytuje informace o java prostředí. Můžeme začít monitorovat.

V minulosti se k tomu používala aplikace ZapCat, která dělala most mezi JMX a Zabbixem, od Zabbix verze 2.0 je JMX monitoring implementován do Zabbixu a ZabCat již není nutné použít.

Zabbix Java Gateway je aplikace, která může běžet na Zabbix serveru, ale taktéž může běžet kdekoliv jinde, na jiném serveru nebo v jiné části sítě obdobně jako tomu je např u Zabbix Proxy.

V Zabbix serveru jsou nově 3 direktivy, pomocí kterých Zabbix server ví, kde ma Java Gateway a na jakém portu jí má kontaktovat.

JavaGateway=192.168.42.13
JavaGatewayPort=10052
StartJavaPollers=5


Instalace se provádí ze zdrojáků, zatím žádná ditribuce pro ZJG nevytvořila patřičný balíček, ale toho se uržitě časem dočkáme. Pro kompilaci je nutné mít instalováno Java JDK.

./configure --enable-java --prefix=$PREFIX && make && make install

Konfigurace klíču a hodnot zabbixu je popsána zde a je vcelku jednoduchá. V Default tamplatech Zabbix 2.0 jsou již některé použitelné hodnoty definované. Pro pochopeni definice je dobré otevřít si Jconsoli a pak už je jasné co znamená tento zápis.

jmx[“java.lang:type=Memory”,”HeapMemoryUsage.used”]

Monitorování WAS je tedy obdobné jako u jakého koliv jiného JVM, jen je obtížnější JMX remote zapnout. WAS ovšem poskytuje mnohem více hodnot, než které se v Jconsoli objevují. Pro získíní všech hodnot Performance Monitoring Infrastructure (PMI) budu muset ještě WAS déle studovat :-)

Žádné komentáře: