pondělí 17. března 2014

Perl Flickr Upload


Jakožto dlouholetý placený uživatel foto galerie Flickr jsem hledal možnost jak uploadnout fotku z příkazové řádky. Využil jsem bohatého Flickr API a jazyk Perl ve spojeni s modulem Flickr::API. Perl aplikace Flickr::Upload využívá právě zmíněného Perl modulu.

Zprovozněno na FreeBSD

p5-Flickr-API-1.08             Perl interface to the Flickr API
p5-Flickr-Upload-1.32          Upload images to flickr.com


Pro zprovoznění je třeba se autentizovat a povolit na Flickru zmíněnou aplikaci. Vše je podrobně popsáno v man.

man flickr_upload

Je možné použít i konfigurační soubor.

# my config at $HOME/.flickrrc
auth_token=334455
is_public=0
is_friend=1
is_family=1

Žádné komentáře: