středa 7. října 2009

HP ProLiant, cciss FreeBSD

V rámci testování HP ProLiant DL360 G4 a FreeBSD-7.2 proběhl malý penetrační test RAID1.

Port: cciss_vol_status-1.03
Path: /usr/ports/sysutils/cciss_vol_status
Info: Reports status of logical drives on ciss(4) controllers

cd /usr/ports/sysutils/cciss_vol_status
make install clean

[root@hptest ~]# cciss_vol_status /dev/ciss0
/dev/ciss0: (Smart Array 6i) RAID 1 Volume 0 status: OK.

Vysunutí disku ...

hptest kernel: ciss0: *** Hot-plug drive removed: SCSI port 1 ID 1
hptest kernel: ciss0: *** Physical drive failure: SCSI port 1 ID 1
hptest kernel: ciss0: *** State change, logical drive 0
hptest kernel: ciss0: logical drive 0 (pass0) changed status OK->interim recovery, spare status 0x0

[root@hptest ~]# cciss_vol_status /dev/ciss0
/dev/ciss0: (Smart Array 6i) RAID 1 Volume 0 status: Using interim recovery mode. Failed drives:
// bus 0:
// b0t1

[root@hptest ~]# cciss_vol_status /dev/ciss0
/dev/ciss0: (Smart Array 6i) RAID 1 Volume 0 status: Currently recovering. 'Replacement' drives:
// bus 0:
// b0t1

hptest kernel: ciss0: *** State change, logical drive 0
hptest kernel: ciss0: logical drive 0 (pass0) changed status recovering->OK, spare status 0x0

[root@hptest /var/log]# cciss_vol_status /dev/ciss0
/dev/ciss0: (Smart Array 6i) RAID 1 Volume 0 status: OK.

Report HW v podobě výpisu systémových utilit je zde.

Žádné komentáře: