neděle 11. října 2009

Request Tracker alias RT

Request Tracker je webový nástroj pro příjmání požadavů k jejich řešení a evidenci. Jednotlivé emaily se příjmou poštovním programem a posléze se uloží do databáze. Webové rozhraní nám umožní přidělit požadavek některému z řešitelu atd. Typické je např. užití u adres info@domena.cz nebo bugs@domena.cz. Spousta větších firem daný systém používá pro komunikaci s klienty, nebo pro interní přidělení práce atd. Využití systému je všestranné.

Od doby kdy jsem jej aktivně používal uteklo hodně doby. V rámci testování výkonného serveru jsem si jej po dlouhé débě opět nainstaloval. Je vidno, že se systém neustále vyvýjí a zdokonaluje. Je psán v Perlu a často je konfigurován s web serverem Apache a modulem mod_perl. Můj test proběhl na OS FreeBSD, ve kterém existují dva porty dvou verzí rt36 a rt38. Instalace je snadná a množství p5-* balíčků se pohybuje okolo 160ti. Existují i rozšíření, o kterých se též zmíním.

[root@test ~]# cd /usr/ports/www/rt38/; make install clean

Poinstalační úkony jsou vesměs jasné, založíme databázi a vytvoříme uživatele, poté provedeme script, kterným naimportuje schéma databáze. Vše je popsané v poinstalačních informacích. Dále pak nakonfigurujeme Apache a MTA sendmail nebo postfix, to je na nás.

Na wiki tvůrců systému jsem zaznamenal nové perlové balíčky, které se v RT konfigurují jako Pluginy.

[root@test /usr/ports/www]# ls -1d p5-RT*
p5-RT-Authen-ExternalAuth
p5-RT-Client-REST
p5-RT-Extension-LDAPImport
p5-RT-Extension-SLA
p5-RTx-Calendar
p5-RTx-RightsMatrix
p5-RTx-Shredder
p5-RTx-Statistics


Nejzajímavějším rozšířením je p5-RT-Authen-ExternalAuth, které umožňuje autentizaci pomocí jakéhokoliv LDAPu. Danou funkcionalitu snad ověřím co nejdříve. Více o RT je např. zde. Pro seznámení se s touto sofistikovanou apliakcí existuje i kniha RT Essentials, kterou si musím pořídit do své knihovny. Další šikovný návod je zde.

Žádné komentáře: