pondělí 19. října 2009

Kdy certifikát expiruje ?

Na tuto otázku je snadná odpověď. V browseru klikneme na zámek u https spojení. Bejvá v browserech v pravo dole. Z okna vlastnosti máme možnost vyčíst informace o certifikátu. Pokud chceme daný udaj zjistit pomocí pžíkazu openssl na příkazové řádce, jednoduchý postup je zde.

Manually check the expiration date of an SSL certificate:

1. Retrieve the certificate.
$ echo "" | openssl s_client -connect server:443 > certificate

2. Check the expiration date of the certificate.
$ openssl x509 -in certificate -noout -enddate
notAfter=Nov 11 23:59:59 2010 GMT

Tak zase za rok :-) Orig návod je zde.

Žádné komentáře: